1 year ago

Âm Nhạc Sông Thu

Bài tập số 1:

Bài tập này khá đơn giản, bạn chỉ cần đặt bàn tay úp xuống mặt bàn, các ngón tay duỗi thẳng. Sau đó bạn giữ nguyên read more...